SKOC werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie. Uw kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen.

Groeien doen we samen!

Onze belangrijkste uitgangspunten in het omgaan met kinderen en met hun ouders zijn:

Betrouwbaarheid

We zijn duidelijk, we komen onze afspraken na. Kinderen en hun ouders weten waar ze aan toe zijn, we bieden daarmee houvast. Daarmee bieden we emotionele veiligheid. We zien dit als een basisvoorwaarde voor groei.

Aandacht en betrokkenheid

We communiceren met onze volle aandacht, we zijn opmerkzaam op de (verbale en non-verbalen uitingen van) wensen en behoeften van de kinderen. Hierdoor voelen alle kinderen zich erkend en gerespecteerd.

 

Respect

We hebben respect voor de eigenheid en van het eigen ontwikkelingsproces van kinderen, voor de belangen en opvattingen van ouders en gastouders, voor de ruimten en materialen en voor collega’s.

Plezier

We willen dat kinderen en medewerkers plezier hebben. Er is ruimte voor liefde, humor en vrolijkheid. Het sociale leven in de groep is waardevol. Plezier geeft positieve energie.