Binnen SKOC is een centrale oudercommissie actief. De oudercommissie bestaat uit ouders van verschillende locaties. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en adviseert de directie en de coördinatoren over tal van zaken, zoals beleid inzake opvoeding, veiligheid en hygiëne, de dienstverlening van SKOC en de tarieven.

 

De leden van de oudercommissie zijn:

  • Martine Brouwer
  • Jismaëlla Doerga
  • Voorzitter: Josephiene Geluk
  • Secretaris: Marianne Krop
  • Monique vd Torre
  • Daniel de Jong
  • Wendy Mast
  • Evelien Zaat

Wilt u contact opnemen met de oudercommissie dan kan dit via: oudercommissie@skoc-kinderopvang.nl

Agenda’s en vergaderingen

Agenda OC 3 2018-7-5

Agenda OC 2 2018-5-9

Agenda OC 12 oktober 2017