Reglement SKOC en algemene voorwaarden

Onze spelregels zijn vastgelegd in een reglement. U deze hier terugvinden.

Voor de TSO is per school een reglement opgesteld. U kunt deze hier terugvinden 

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden Kinderopvang zoals die vastgesteld zijn door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Consumentenbond en BOink.