Uitgangspunten

Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) biedt drie verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. SKOC werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie.

Deze visie is voor deze drie vormen van opvang nader uitgewerkt in een pedagogisch beleidsplan. Vervolgens is dit beleid per werksoort weer (voor zover nodig) uitgewerkt in een pedagogisch werkplan. In de pedagogische visie beschrijven we wat wij belangrijk vinden in het omgaan met kinderen. Het is het kader van het pedagogisch beleid. Daarnaast is er binnen vormen van opvang, locaties en groepen ruimte voor eigenheid; op verschillende plaatsen kan de visie verschillend worden ingevuld. Deze invulling, de feitelijke werkwijze zullen we steeds in open communicatie toetsen aan de visie. Zowel de visie van de SKOC als geheel als de werkwijze kunnen hierop periodiek worden bijgesteld. Het werken aan pedagogiek is een cyclisch proces.

Onze belangrijkste uitgangspunten in het omgaan met kinderen en met hun ouders zijn:

Betrouwbaarheid

We zijn duidelijk, we komen onze afspraken na. Kinderen en hun ouders weten waar ze aan toe zijn, we bieden daarmee houvast. Daarmee bieden we emotionele veiligheid. We zien dit als een basisvoorwaarde voor groei.

Aandacht en betrokkenheid

We communiceren met onze volle aandacht, we zijn opmerkzaam op de (verbale en non-verbalen uitingen van) wensen en behoeften van de kinderen. Hierdoor voelen alle kinderen zich erkend en gerespecteerd.

Respect

We hebben respect voor de eigenheid en van het eigen ontwikkelingsproces van kinderen, voor de belangen en opvattingen van ouders en gastouders, voor de ruimten en materialen en voor collega’s.

Plezier

We willen dat kinderen en medewerkers plezier hebben. Er is ruimte voor liefde, humor en vrolijkheid. Het sociale leven in de groep is waardevol. Plezier geeft positieve energie.