Pedagogische visie

SKOC streeft met haar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderbureau naar een aanvullend opvoedingsklimaat; een manier van omgaan met de kinderen, waarbinnen ieder kind zich goed kan ontwikkelen. De kinderen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen. SKOC werkt met goed opgeleide en toegewijde medewerkers, die uw kind met veel zorg en aandacht omringen. Alle pedagogisch medewerkers hebben een op de kinderopvang gerichte beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau afgerond.

De voorzieningen van SKOC voldoen in elk opzicht aan de strenge eisen die de overheid stelt ten aanzien van bijvoorbeeld huisvesting, deskundigheid van de pedagogisch medewerkers, veiligheid, hygiëne en het aantal kinderen en medewerkers per groep.