Bestuur, directie en medezeggenschap

SKOC is een Stichting. De eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door het Bestuur.

De dagelijkse leiding van SKOC is in handen van de Directeur. De belangen van de ouders worden behartigd door een Oudercommissie, samengesteld door ouders uit Klaaswaal, Numansdorp en vraagouders, ingeschreven bij het Gastouderbureau. De oudercommissie adviseert de directeur op tal van terreinen. De belangen van de medewerkers worden vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad.