Verzekering

Voor de kinderen is een ongevallenverzekering afgesloten, deze verzekering is inclusief schade aan het gebit.

Schade door diefstal of beschadiging van bijvoorbeeld meegebracht speelgoed is niet gedekt. De leiding is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als door de pedagogisch medewerker medische handelingen moeten worden verricht, is zij voor eventuele nadelige gevolgen hiervan niet aansprakelijk