Veiligheid

Dienst Gezondheid & Jeugd

Jaarlijks worden onze locaties voor Kinderopvang, Buitenschoolse opvang, Gastouderbureau en gastouders getoetst op verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten. Toezichthouders beoordelen in opdracht van de gemeenten of de verschillende locaties aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. De inspectierapporten kunt u inzien via de homepage van de website > praktische informatie > inspectierapporten GGD.

Tijdens de inspecties kijkt de toezichthouder van de Dienst Gezondheid & Jeugd naar:

  • Informatie voor en inspraak van ouders
  • Deskundigheid van het personeel (inclusief de aanwezigheid van Verklaring Omtrent Gedrag voor alle medewerkers en stagiaires)
  • Veiligheid- en gezondheidsbeleid en praktijk (uitvoering Risico Inventarisaties)
  • Oppervlakten en inrichting van de ruimtes
  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Omgang met klachten

4-ogen en oren principe

Binnen de Kinderdagverblijven werken we volgens het 4-ogen en oren principe. Dit betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven.

SKOC heeft hierop beleid ontwikkeld wat u hier kunt terugvinden.

Werkwijze voorkomen wiegendood

Ter voorkoming van wiegendood werken de pedagogisch medewerkers van SKOC volgens bepaalde richtlijnen die de kans op wiegendood zo klein mogelijk maken. Deze zijn beschreven in het protocol 'Voorkomen van wiegendood'.

Het protocol kunt u hier inzien.