Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SKOC werkt vanaf 2012 met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een wettelijke verplichting voor de branche kinderopvang om een meldcode te hanteren. Deze meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang  met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. SKOC hanteert een stappenplan waarin is omschreven hoe er gehandeld moet worden wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Binnen SKOC is een aandachtsfunctionaris aangesteld die het aanspreekpunt is voor ouders en pedagogisch medewerkers. De aandachtsfuntionaris heeft ook contact met externe partijen alsbijvoorbeeld het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris van SKOC is Diana de Ronde, coördinator en zij is te bereiken via de mail diana@skoc-kinderopvang.nl of 0186-650020.