Informatie over de oudercommissie

Als oudercommissie van de Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) behartigen wij uw belangen. De oudercommissie fungeert als schakel tussen de directie van de SKOC en de ouders/verzorgers.

 De oudercommissie heeft de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie met betrekking tot:

  • financieel beleid
  • pedagogisch beleid
  • technische zaken, inventaris
  • de kwaliteit van de dienstverlening/klachten
  • organiseren van bijzondere activiteiten
  • openingstijden
  • veiligheid en risico inventarisatie

Om onze functie goed te kunnen uitvoeren is contact met de achterban van het grootste belang. Wij staan open voor adviezen, opmerkingen, tips, agendapunten, klachten enz.

 U kunt ons bereiken via de brievenbussen op de verschillende locaties van de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang, u kunt vergaderingen bijwonen (eens per 6 weken), u kunt een email sturen (oudercommissie@skoc-kinderopvang.nl) en de leden van de commissie persoonlijk benaderen. Op de internetsite van het SKOC vindt u de namen van de leden en de agenda’s van onze vergaderingen (www.skoc-kinderopvang.nl).

 Als oudercommissie kunnen we via enquêtes en rondvraag peilen wat uw standpunt is omtrent specifieke onderwerpen, maar het liefst ontvangen we uw inbreng via andere kanalen op een persoonlijke manier.

 Zelf kunt u ook lid worden van de oudercommissie en op deze manier de ouders/verzorgers vertegenwoordigen, hiervoor kunt u contact opnemen met een van de leden van de commissie.

 Wij hopen u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben en verwelkomen u graag tijdens één van de vergaderingen!

 Met vriendelijke groet,

 Leden van de oudercommissie SKOC