Oudercommissie

Binnen de SKOC is een Centrale oudercommissie actief. De oudercommissie bestaat uit ouders van verschillende locaties. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en adviseert de directie en de coördinatoren over tal van zaken, zoals beleid inzake opvoeding, veiligheid en hygiëne, de dienstverlening van de SKOC en de tarieven