Landelijk register Kinderopvang

   

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

KDV HUMMELWAARD     LRK : 181020063

KDV HUMMELVIJVER

LRK : 146587340

KDV Blieken

LRK : 321519693

BSO BASTION

LRK : 234231270

KIDSBUZZ

LRK : 332675646

BSO Blieken

LRK : 233205366

GASTOUDEROPVANG

LRK : 157623051

BSO Boomgaard            LRK : 186076952

BSO Wereld op centrum LRK : 154862617

KDV Wereld op centrum LRK : 310947522