Klachten of problemen?

Een klacht wordt door de SKOC beschouwd als een punt ter verbetering. Wij streven er dan ook naar dat u uw op- en aanmerkingen kunt melden.

SKOC heeft een intern klachtreglement

De SKOC stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke opvang en zorg aan het kind te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarover u vragen of bedenkingen heeft of echt ontevreden bent. Wij willen hiervan graag op de hoogte gesteld worden. U kunt het als eerste bespreekbaar maken met degene wie het betreft (de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, BSO of bij de gastouder).

Indien dit onvoldoende oplevert, dan kan de ouder/verzorger contact opnemen met de locatiemanger of de coordinator GOB 

Wanneer dit niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u eventueel een klacht indienen.

Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de directeur van de SKOC via directeur@skoc-kinderopvang.nl. U kunt eventueel gebruik maken van het  formulier melden klacht . Wij streven ernaar de klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

Mocht er geen overeenstemming mogelijk zijn, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang