Inspectierapporten GGD

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. In opdracht van de gemeente worden alle kinderopvangorganisatie regelmatig aangekondigd of onaangekondigd gecontroleerd.  Op deze pagina vindt u de meest recente inspectierapporten.