Inschrijven, plaatsen en opzeggen

Als u zich wilt inschrijven voor kinderopvang is er uiteraard de mogelijkheid om nader kennis te maken. U kunt een bezoek bengen aan de locatie waar u uw kind wilt laten opvangen en kennismaken met de pedagogisch medewerkers.  Belt u voor meer informatie of een afspraak naar het Centraal Bureau: 0186 – 650020.

Wilt u uw kind inschrijven voor het Kinderdagverblijf, de Buitenschoolse opvang of voor een Gastouder : klik hier

Voor Tussenschoolse opvang vanaf het schoojaar 2016-2017: Inschrijven voor Tussenschoolse Opvang

 

Er zijn verschillende contractvormen mogelijk voor het Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang. U kunt kiezen voor vaste dagen of een meer flexibele vorm van opvang. Ook kunt u kiezen voor opvang gedurende het gehele jaar of opvang voor 40 weken, aangevuld met een vakantiepakket. Meer informatie vindt u bij de Contracten/tarieven

Na inschrijving wordt een contract gemaakt en is de plaatsing definitief. Plaatsing gaat in op elk gewenst moment van de maand. Ruim voor de plaatsingsdatum neemt de pedagogisch medewerker van de locatie contact met u op om afspraken te maken over o.a. de gewenningsperiode.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen of het contract wilt opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Vakantiecontracten worden voor een kalenderjaar afgesproken omdat de afgenomen vakantiedagdelen per jaar in 12 gelijke delen worden gefactureerd. Dit betekent dat u eventuele wijzigingen voor 1 december 2017 moet doorgeven. Wanneer u gedurende het jaar instapt bij de BSO wordt met u gekeken hoeveel vakantiedagdelen u gedurende dat jaar nog nodig heeft.