Contracten/tarieven

Er zijn verschillende pakketten mogelijk. U kunt kiezen voor vaste dagdelen/dagen of voor flexibele opvang. In het kort zijn er deze mogelijkheden:

Vaste dagdelen/dagen

KDV

  • 52 weken, minimale afname 2 dagdelen per week
  • Brengen en halen tussen 7:00 en 19:00 uur
  • De mogelijkheid om zelf uw bloktijden te bepalen binnen uw contract :

7:00 - 17:30 uur

7:30 - 18:00 uur

8:00 - 18:30 uur

8:30 - 19:00 uur

  • Mogelijkheid om de bloktijden met 0,5 tot 1,5 uur te verlengen
  • Mogeljikheid tot halve dag opvang

Het tarief voor het 52-weken pakket in 2018 is € 7.40 per uur

Peutergroep

Op onze locatie Hummelvijver in Numansdorp start op 1 maart 2018 een peutergroep. Uw kindje kan vanaf 2 jaar terecht op de peutergroep. De peutergroep is 2 dagdelen per week van 8:45 uur tot 11:45 uur, 40 schoolweken per jaar geopend. De kosten zijn  148 euro per maand.  U krijgt elke maand een factuur, ook tijdens de schoolvakanties. U kunt voor de peutergroep kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdient. Komt u hiervoor niet in aanmerking, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bedrage die veel lager is dan 148 euro. Informeert u naar de mogelijkheden via info@skoc-kinderopvang.nl

Ook bij onze nieuw locatie KDV de Schelf (open na de zomervakantie) hebben we een peutergroep. Op onze andere KDV locaties hebben we een samenwerking met SpelenderwijsHW (www.spelenderwijshw.nl)  voor de peutergroepen. Ook daar kunt u de peutergroep combineren met dagopvang. U krijgt dan wel 2 factureren. 1 van SKOC en 1 van spelenderwijs.

 

BSO

Bij de BSO zijn er twee contractvormen. U kunt kiezen voor een pakket inclusief vakantieopvang:

  • 40 weken, minimale afname 1 dagdeel
  • Vakantiepakket: afname vanaf 10 dagdelen die u flexibel op alle dagen kunt inzetten in de schoolvakanties en tijdens studiedagen
  • Opvangtijden vanaf einde schooltijd tot 18:00 uur met de mogelijkheid tot verlengde opvangtijd tot 19:00 uur
  • Mogelijkheid tot voorschoolse Opvang, brengtijden vanaf 7:00 uur of 7:30 uur. Uw kind wordt naar school gebracht

Het tarief voor voor bovenstaand pakket is in 2018 € 6,98 bruto

Daarnaast kunt u kiezen voor een pakket zonder vakantieopvang of alleen vakantieopvang

Dit is hetzelfde pakket als bovenstaand maar zonder de vakantieopvang of alleen vakantieopvang.

Het tarief voor dit pakket is in 2018 € 7,64 bruto per uur bij automatische incasso

Flexibele opvang

Mocht u geen vaste werkdagen of tijden hebben, dan is er de mogelijkheid tot het afnemen van flexibele opvang.  U geeft vier weken van te voren een rooster op en op basis hiervan plannen wij uw kind in. Bij flexibele opvang is plaatsing gegarandeerd, tenzij de opvang minimaal vier weken van te voren wordt aangevraagd. Dit kan zowel bij de BSO als het KDV. Flexibele opvang kost in 2018 € 8.45 per uur . Flexibele opvang wordt per dagdeel afgenomen c.q. doorberekend. Bij flexibele opvang geldt een minimale afname van 1 dagdeel per keer.

 

De nettokosten zijn afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. www.belastingdienst.nl/toeslagen .Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld:

Bruto inkomen Netto uurprijs KDV Netto uurprijs BSO
30.000 1,27 € 1,64
50.000 2,15 € 2,47
70.000 3,36 €3.59
90.000 4,65  €4,80

 

 

Gastouderbureau

De kosten voor de gastouderopvang bestaat uit twee bestanddelen: de vergoeding voor de gastouder en de bemiddelings- en begeleidingskosten van het gastouderbureau.  Alleen de daadwerkelijk afgenomen uren worden per maand gefactureerd.  Daarnaast vergoedt de vraagouder de kosten voor maaltijden.

Het uurtarief van de gastouder bedraagt in 2018 € 4,40 bruto per uur voor dagopvang. Indien u in de weekend opvang nodig heeft geldt een tarief voor € 6,- bruto per uur. Voor nachtopvang geldt een tarief van € 18,00 per uur.

De bemiddelings- en begeleidingskosten van het Gastouderbureau zijn 

- € 2,- per uur met een minimum van  10 uur en maximum voor 55 uur per maand  voor het 1e kind of gezinnen met  1 kind < 4 jaar. (Dus tussen de €20,- en  € 110,-)

- € 1,50 voor het 2e en volgende kind  met een minimum van 10 uur en een maximum van  40 uur (dus  tussen de €15,- en € 60,)

-  €2,- per uur met een minimum van  10 uur en een maximum van 30 uur voor gezinnen met  1 kind > 4 jaar (dus tussen de €20,- en € 60,-) .

De nettokosten voor gastouderopvang zijn afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

www.belastingdienst.nl/toeslagen