Uk en Puk

SKOC werkt binnen de kinderdagverblijven met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling.  Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.  De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen bij het aanbieden van de activiteiten. Elke acht weken wordt er een nieuw thema aangeboden. Het ontwikkelingsprogramma wordt ondersteunt door een observatie systeem genaamd “ Zo doe ik…”. In dit observatiesysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolg. Aan de hand daarvan vinden de ouder/kindgesprekken plaats.

Het lopende thema is Welkom Puk! Om een indruk te krijgen van het thema, kunt u hier de informatiebladen voor ouders bekijken.