Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contacten met andere kinderen heeft en persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker. In deze omgeving krijgt uw kind de kans zich optimaal te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

SKOC beschikt over drie en per 1 oktober 2017 over vier vestigingen waar de kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. In Numansdorp kan dit bij locatie  Hummelvijver, in Klaaswaal bij locatie DeBuut, in Strijen bij locatie Hummelwaard en met ingang van 1 oktober 2017 ook bij onze vestiging in Oud-Beijerland locatie De wereld op centrum. Per locatie kan de verdeling van leeftijden verschillen. Wij werken met verticale groepen (0 - 4 jaar) en horizontale groepen (0 - 2 jaar en 2 - 4 jaar). Het activiteitenaanbod wordt, ook binnen de groep, afgestemd op de leeftijd van het kind en wordt aangeboden en ondersteunt vanuit een ontwikkelingsprogramma Uk en Puk.

Op de groepen werken vaste pedagogisch medewerkers met continuïteit voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op het kinderdagverblijf, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Beide dagverblijven beschikken over een grote buitenspeelruimte, waar veel gebruik van wordt gemaakt . Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld, bij slecht weer is de binnenspeelruimte voldoende voor de kinderen om hun energie kwijt te kunnen. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de  “zo observatie lijsten” en aan de hand daarvan vind er 1x per jaar een 10 min gesprek plaats tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers.

Binnen alle kinderdagverblijven wordt er gewerkt met het vierogenprincipe, waardoor een pedagogisch medewerker niet alleen is met een kind op de groep.