Vraagouders

Een tevreden vraagouder!

Joyce

Toen ik zwanger was van mijn zoon, inmiddels 9 jaar geleden, werkte ik in de zorg. Vanwege de onregelmatige werktijden kon ik niet terecht bij een kinderdagverblijf. Via SKOC werd ik toen voorgesteld aan een gastouder. Ik voelde gelijk een fijne klik waardoor ik mijn kind met een gerust hart achter liet. Een van de voordelen van gastouderopvang is dat dit heel flexibel is. Ik kon mijn zoontje halverwege de dag brengen als ik een late dienst had of juist heel vroeg als ik vroeg moest beginnen. Er is bij het ophalen voldoende tijd om de dag van je kind door te nemen. Er zijn altijd andere kinderen bij de gastouder waar mijn zoontje mee kon spelen.

Als vraagouder zoekt u langdurige opvang voor uw kind en u wilt graag dat dat gebeurt door een andere volwassene. Hierbij kunt u uw wensen kenbaar maken met betrekking tot het gastoudergezin en aangeven wat u belangrijk vindt in de omgang met kinderen. Als vraagouder staat u open voor andere leefwijzen en ideeën en bent u bereid daarover afspraken te maken met de gastouder. De vraagouder is verder bereid tot samenwerking met het gastouderbureau.

Nadat u zich als vraagouder heeft aangemeld bij het gastouderbureau wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis. Dit bezoek is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van uw wensen en denkwijze over opvoeding en andere zaken die bij de opvang een rol spelen. Het gastouderbureau gaat aansluitend op zoek naar een gastouder, die het beste bij u past. Er volgt een ontmoeting bij de gastouder thuis, het gastouderbureau is hierbij aanwezig, Mocht u na deze kennismaking met elkaar besluiten om de opvang te willen starten, dan volgt er een gesprek waarin afspraken worden gemaakt over opvangtijden, verzorging en financiën. Het gastouderbureau legt deze afspraken vast in een overeenkomst. Hierna kan de opvang daadwerkelijk van start gaan.

Na de eerste zes weken van de opvang, volgt er een evaluatiegesprek tussen gastouder en vraagouder, het gastouderbureau is hierbij aanwezig om te bepalen of de opvang aan ieders verwachting voldoet. Daarna vindt er een keer per jaar weer een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt of de opvang voldoet