Gastouders

De gastouder biedt een kindvriendelijke en veilige omgeving. Een gastouder staat open voor andere leefwijzen en ideeën en is bereid daarover afspraken te maken met de vraagouder. Het kind voelt zich gewaardeerd, durft initiatieven te nemen en ontwikkelt zijn zelfvertrouwen. De gastouder richt de dag zo in, dat er tijd en aandacht voor het gastkind is, ook van eventuele andere gezinsleden. De gastouder werkt nauw samen met het gastouderbureau en maakt gebruik van de door het gastouderbureau aangeboden cursussen.

Bij de gastouder thuis vindt, na aanmelding, een intakegesprek plaats. In het gesprek maakt de gastouder de motivatie kenbaar en geeft aan wanneer beschikbaar te zijn. Doel is te bepalen of de kandidaat geschikt is om te werken voor het Gastouderbureau. Tegelijkertijd vindt er een risico-inventarisatie van de woning plaats in verband met de veiligheid en gezondheid. Na de inschrijving als gastouder, wordt een overeenkomst getekend met het gastouderbureau. In deze overeenkomst wordt o.a. vastgelegd dat de gastouder bereid is tot het volgen van cursussen en samen te werken met het gastouderbureau.

Elke gastouder in Nederland moet gekwalificeerd zijn. Als gastouder moet u beschikken over een diploma (MBO 2 Helpende Zorg & Welzijn uitstroom gastouder). Er zijn meerdere opleidingen (voor de zorg, welzijn en kinderopvang) die direct al aan deze kwalificatie-eis voldoen. Als u twijfelt of u bent door uw opleiding al gekwalificeerd bent dan kunt u contact opnemen met ons. Daarnaast beschikt u over een actueel certificaat Kinder-EHBO en over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor uzelf en voor uw volwassen huisgenoten.

Als u zich aanmeldt, vindt er een intakegesprek bij u thuis plaats. Als gastouder kunt u zelf bepalen welke dagen u beschikbaar bent om de zorg voor de kinderen van werkende of studerende ouders op zich te nemen. U ontvangt hiervoor vanzelfsprekend een vergoeding en kunt de opvang in uw eigen huis combineren met de zorg van uw gezin. Als gastouder werkt u zelfstandig. Natuurlijk ondersteunt het gastouderbureau u met de begeleiding en training.