Gastouderopvang

Het Gastouderbureau van SKOC brengt ouders die opvang voor hun kind zoeken (vraagouders) in contat met mensen die kinderen willen opvangen binnen hun eigen gezin (gastouders). Het gastouderbureau werft en selecteert daarvoor de gastouders, brengt de contacten tot stand tussen vraagouders en gastouders en geeft advies, informatie, scholing en begeleiding tijdens de opvang.

Als na een eerste kennismakingsgesprek beide partijen tot overeenstemming komen legt het gastouderbureau de afspraken vast. Daarna kan de opvang van start gaan.

Gastouderopvang heeft een heel eigen karakter. De gastouder zorgt voor een kleinschalige en persoonlijke opvang in het eigen huisgezin. Hierdoor kan de gastouder veel aandacht aan uw kind besteden en de opvang aanpassen aan de behoeften van het kind. U kunt met de gastouder afspraken maken over de pedagogische aanpak van uw kind. Flexibiliteit van opvangtijd en aantal opvanguren is een groot voordeel van gastouderopvang.